U-ETDS NEDIR?

U-ETDS NEDIR?

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS), ilk olarak 08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) ve 24.04.2019 tarih sayılı resmi gazetede yayımlanan taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların taşıdıkları eşya, tehlikeli yük, kargo ve yolcu hareketlerinin elektronik olarak takibi, değerlendirilmesi ve denetimi imkanlarının sağlanacağı bir sistemdir.


U-ETDS’nin FAYDALARI NELERDİR?

U-ETDS sistemi sayesine;
1- Korsan ve usulsüz (kapsam dışı) taşımacılığın önlenmesi, sektöre girişlerin kontrolü ve planlanması, diğer taşıma modları (hava, demiryolu ve denizyolu) içinde yatırım odaklı veri elde edilmesi,
2- Taşınan yolcuların, sayısı, seyahat sıklığı, saatleri, güzergahları, bagajları, fiyat ve zaman tarifelerini, engelli yolculara uygulanacak indirimlerin takibi,
3- Asayiş amacıyla güvenlik birimleriyle paylaşım imkanı (Ulusal güvenlik), şehirlerarası çalışan otobüs kaynaklı trafik yoğunluğunun yönetilmesi,
4- Taşımacılık faaliyetlerinin mali açıdan analizi ve vergilendirme için ilgili birimlerle (MASAK, Gelir İdaresi Başk.) paylaşımı,
5- Taşımacılık sektöründe çalışanların takibi ve bunların mali (sigorta, maaş) ve sosyal (çalışma ve dinlenme süreleri) haklarının takip edilebilmesi (sosyal boyut),
6- Gerek tarifeli, gerek tarifesiz yolcu takibi (aylık, günlük, saatlik, mevsimlik vb… istatistikler), imkanın da sağlanacağı değerlendirilmektedir.


U-ETDS ENTEGRASYONU
U-ETDS Bilgi Gönderimi Nasıl Yapılır?

U-ETDS sistemine veri gönderimi iki yolla yapılabilmektedir.
Bunlardan birincisi e-Devlet portalı (turkiye.gov.tr / kamu.turkiye.gov.tr) üzerinden taşımacılarımızın taşıma faaliyetlerine ilişkin verileri girmesi ve bu yolla U-ETDS sistemine veri iletmeleridir. Yetki belgesi sahiplerinin Bakanlığa bildirdikleri imzaya yetkili kişiler veya yazılı olarak müracaat etmek suretiyle operatör olarak yetkilendirilen kişiler E-Devlet portalına giriş yaparak, yetkili oldukları firma adına veri gönderme işlemini gerçekleştirebilmektedirler.


Sisteme veri göndermenin ikinci yolu ise web servis denilen yöntemdir. Bu yöntem birinci yöntemden çok daha basit bir çözümdür. Birçok firmanın taşımaları takip etmek amacıyla kullandığı bir program bulunmaktadır. Kullanılan programın Bakanlığımız U-Net Otomasyon sistemiyle veri alışverişini sağlamak suretiyle, firmalar kendi programlarına girmiş oldukları taşıma bilgilerini otomatik olarak (E-Devlete giriş yapmadan) U-ETDS sistemine iletmeleri mümkündür. Bu entegrasyon için, taşımacı firmalarımızın e-Devletten ya da bölge müdürlüklerinden web servis yetkilendirmesi yapmaları gerekmektedir


vita Transfer | Transfer Talep ve Rezervasyon Dağıtım Sistemi sayesinde kurumsal veya münferit transfer talepleri için gerekli tüm bilgiler tek tuşla U-ETDS sistemine aktarılır ve U-ETDS çıktısı sürücü mobil uygulamasına gönderilir. Yasal yükümlülüğünüzü yerine getirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı!


Web servis yetkilendirmesi yapılabilmesi için tarifesiz yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere adlarına A1, A2, B2 ve D2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, e-Devlet hesaplarından aşağıdaki adımları izleyerek vita Transfer | Transfer Talep ve Rezervasyon Dağıtım Sistemi IP adresine bir sefere mahsus yetki vermeleri ve oluşan kullanıcı adı ve şifreyi vita Transfer Sisteminde ilgili alana kaydetmeleri yeterli olacaktır.


U-ETDS IP Tanımlama işlemini E-devlet üzerinden yapmak isterseniz öncelikle E-Devlet’e giriş yapmalısınız. E-Devlet’e giriş yaptıktan sonra arama bölümüne “U-ETDS IP Tanımlama” yazarak aratmalısınız. Açılan sayfada eğer şahıs firması iseniz “Gerçek Kişi”, eğer Limited, Anonim vs. firmalardan biri iseniz “Tüzel kişi” seçeneğini seçiniz. Buradan IP bilgilerini eklemek istediğiniz firmanın isminin yanındaki seç tuşuna basmalısınız. Açılan sayfada ekle diyerek tarafımızdan verilecek olan IP adresini eklemelisiniz. IP bilgilerini ekledikten sonra tutanak görüntüle diyerek IP bilgilerinin tutanakta yer aldığını kontrol ediniz. Son olarak tutanakta yazan “Gerçek Servis Kullanıcı Adı ve Gerçek Servis Şifresi” bilgilerinizi alabilirsiniz.


uedts-nedir?
uedts-nedir?
uedts-nedir?
uedts-nedir?

IP bilgilerini tanımlamanın bir başka yolu ise buradan indirdiğiniz dilekçe örneğini firma bilgileri ile doldurup Ulaştırma Bakanlığının Bölge Müdürlüklerine vermektir. Bölge müdürlükleri bu dilekçeniz karşılığında size “Gerçek Servis Kullanıcı Adı ve Gerçek Servis Şifresi” bilgilerinizi verecektir.


U-ETDS sistemi kapsamında olan firmaların elektronik ortam üzerinden göndermek zorunda oldukları bilgiler şu şekildedir:


TARİFELİ/ TARİFESİZ YOLCU TAŞIMACILARI İÇİN
Sefer Bilgileri
- Güzergah Kodu
- Araç Plakası
- Sefer Tarihi
- Sefer Saati

Görevli Personel
- Uyruğu
- TC Kimlik/ Pasaport No
- Adı Soyadı
- Cep Telefonu
- Adresi
- Görevi (Sürücü)

Yolcu Bilgileri
- Uyruğu
- TC Kimlik / Pasaport No
- Adı Soyadı
- Biniş Yeri
- İniş Yeri
- Düzenleyen Acente Vergi No


Tüm bu bilgiler vita Transfer | Transfer Talep ve Rezervasyon Dağıtım Sisteminde oluşmuş olan tüm transfer taleplerinde kaydedilmekte ve U-ETDS sistemine otomatik gönderilmektedir. Sistem içinden ilgili transferin U-ETDS çıktısına istediğinzi zaman erişilebilmekte ve trafik kontrol uygulamalarında gösterilmek üzere vita Drive Sürücü İş Takip Mobil Uygulamasına gönderilmektedir.

  1. Blog
  2. U-ETDS NEDIR?